top of page

Umění interiéru

Náš architektonický přístup je pevně zakotven v kontextuální senzitivitě; uvědomujeme si, že každý objekt má svou vlastní jedinečnou identitu, která vyžaduje důkladné pochopení jeho kulturního a historického kontextu, stejně jako specifických atributů daného místa a prostředí.

Klíčovým prvkem naší filozofie je materiál a řemeslné zpracování. Pevně věříme v hodnotu místních zdrojů a řemeslné výroby. Začleněním materiálů z lokálních zdrojů a spoluprací s kvalifikovanými řemeslníky vytváříme prostory, které nejen odrážejí kulturní autentičnost, ale také minimalizují negativní dopady na životní prostředí snížením transportu a uhlíkové stopy.

Naše spolupráce s klienty je rozsáhlá a pro proces navrhování zásadní. Aktivně s klienty spolupracujeme, abychom zajistili, že jejich vize a potřeby budou v konečném návrhu přítomné. Tento participativní přístup nám umožňuje vytvářet prostory, které nejen plní svůj funkční účel, ale také emocionálně rezonují s těmi, kteří je obývají.

V našich očích má každý interiér potenciál stát se významuplným prostorem, který může zásadním způsobem formovat a obohacovat náš život.

Eliška Vágnerová BA (Hons.)

bottom of page